Adeox 8 (Có floride)

Mô tả : Hóa chất etching cho nhôm
Ứng dụng : Khử oxit, có chứa Flouride
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD International B.V-Hà Lan

Mô tả: Hóa chất etching cho nhôm
Ứng dụng:
Khử oxit, có chứa Flouride
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD International B.V-Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…