ADL 32 Chất thụ động hóa chứa Cr+3, dùng trong trường hợp không có bể làm mát

Mô tả : ADL 32: Chất thụ động hóa chứa Cr+3, dùng trong trường hợp không có bể làm mát.
Ứng dụng : Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+6.
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: ADL 32: Chất thụ động hóa chứa Cr+3, dùng trong trường hợp không có bể làm mát.
Ứng dụng: 
Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+6.
Xuất xứ:
 AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…