ADL 32 ( Không có bể làm mát)

Mô tả : Chất thụ động hóa có chứa Cr+3. Dùng trong trường hợp có không có bể làm mát
Ứng dụng : Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+6
Đóng gói : 25 kg/pail 200 lít/phuy 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD International B.V - Hà Lan

Mô tả: Chất thụ động hóa có chứa Cr+3. Dùng trong trường hợp có không có bể làm mát
Ứng dụng:
Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+6
Đóng gói: 25 kg/pail 200 lít/phuy 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD International B.V – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật …