ADL 3P ( Có bể làm mát)

Mô tả : Chất thụ động hóa có chứa Cr+3. Dùng trong trường hợp có bể làm mát
Ứng dụng : Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+
Đóng gói : 625 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD International B.V-Hà Lan

Mô tả: Chất thụ động hóa có chứa Cr+3. Dùng trong trường hợp có bể làm mát

Ứng dụng: Chất thụ động hóa và tăng khả năng chịu ăn mòn cho các cấu kiện sắt thép mạ nhúng nóng. An toàn và thân thiện với môi trường vì không chứa Cr+

Đóng gói: 625 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC

Xuất xứ: AD International B.V-Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…