ADL 3PZ Chất thụ động hóa chứa Cr+3, không có chứa Flouride

CTHH : NaCN
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan
Đóng gói : 50kg/thùng
Công dụng : Dùng trong Mạ Cyanide, Khai thác vàng

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

CTHH : NaCN
Đóng gói : 50kg/thùng
Công dụng : Dùng trong Mạ Cyanide, Khai thác vàng

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
ADL 3PZ: Chất thụ động hóa chứa Cr+3, không có chứa Flouride AD Coil Coating Technology – Hà Lan Sử dụng để thụ động hóa cho dây kẽm và ống kẽm.