ADL 3PZ ( Không có Floride)

Mô tả : Chất thụ động hóa chứa Cr+3, không có chứa Flouride
Ứng dụng : Sử dụng để thụ động hóa cho dây kẽm và ống kẽm
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD International B.V-Hà Lan

Mô tả: Chất thụ động hóa chứa Cr+3, không có chứa Flouride

Ứng dụng: Sử dụng để thụ động hóa cho dây kẽm và ống kẽm

Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC

Xuất xứ: AD International B.V-Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…