Chất láng mặt (Levelling agent): RH-T1033A

Mô tả : Phụ gia chứa 100% silicone.
Ứng dụng : Phụ gia giúp cho bề mặt sơn được láng mịn.
Xuất xứ : Runhe - China

Mô tả: Phụ gia chứa 100% silicone.
Ứng dụng: 
Phụ gia giúp cho bề mặt sơn được láng mịn.
Xuất xứ:
Runhe – China

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…