Chất láng mặt (Levelling agent): RH-T1033A

Xuất xứ: Runhe – China

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
Phụ gia chứa 100% silicone. Runhe – China Phụ gia giúp cho bề mặt sơn được láng mịn.