Chất phá bọt 100% silicone RH-9200

Xuất xứ: Runhe – China

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng Đóng gói
Phụ gia chứa 100% silicone China Phụ gia giúp phá bọt cho sơn hệ nước và hệ dung môi 25 kg/pail