Chất phá bọt RH-9200

Mô tả : Phụ gia chứa 100% silicone
Ứng dụng : Phụ gia giúp phá bọt cho sơn hệ nước và hệ dung môi
Đóng gói : 25 kg/pail
Xuất xứ : Runhe - China

Mô tả: Phụ gia chứa 100% silicone
Ứng dụng: Phụ gia giúp phá bọt cho sơn hệ nước và hệ dung môi
Đóng gói: 25 kg/pail
Xuất xứ: Runhe – China

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…