CHẤTT LÁNG MẶT ( LEVELLING AGENT)- RH T1033A

Mô tả : Phụ gia chứa 100% silicone
Ứng dụng : Phụ gia giúp cho bề mặt sơn được láng mịn
Đóng gói : 25 kg/pail
Xuất xứ : Runhe - China

Mô tả: Phụ gia chứa 100% silicone
Ứng dụng: Phụ gia giúp cho bề mặt sơn được láng mịn
Đóng gói: 25 kg/pail
Xuất xứ: Runhe – China

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…