Cleaner 250

Mô tả : Hóa chất etching cho nhôm
Ứng dụng : etching 6000 and 5000 alloys
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD International B.V-Hà Lan

Mô tả: Hóa chất etching cho nhôm
Ứng dụng
: etching 6000 and 5000 alloys
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD International B.V-Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…