Cleaner 327 (Dạng bột)

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
CLEANER 327 (Dạng bột) AD Coil Coating Technology – Hà Lan Chất tẩy dầu mỡ cho dây chuyền mạ kẽm, mạ lạnh.