Cleaner 327

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
Hệ thống các chất tẩy dầu

CLEANER 327

AD Coil Coating Technology – Hà Lan Tẩy dầu cho tôn trong dây chuyền mạ màu trước khi vào công đoạn sơn.