Cleaner 327

Mô tả : Chất tẩy dầu dạng bột, có tính kiềm rất mạnh.
Ứng dụng : Chất tẩy dầu dạng bột, có tính kiềm rất mạnh
Đóng gói : 25 kg/bag
Xuất xứ : AD International B.V -Hà Lan

Mô tả: Chất tẩy dầu dạng bột, có tính kiềm rất mạnh
Ứng dụng:
 Chất tẩy dầu dạng bột, có tính kiềm rất mạnh
Đóng gói: 25 kg/bag
Xuất xứ: AD International B.V -Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…