Cleaner 372; Cleaner 198 S: Tẩy dầu gốc kiềm

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
Cleaner 372; cleaner 198 S: tẩy dầu gốc kiềm. AD Coil Coating Technology – Hà Lan Tẩy dầu trong hệ thống mạ kẽm nhúng nóng.