Cleaner 372; Cleaner 198 S: Tẩy dầu gốc kiềm

Mô tả : Cleaner 372; cleaner 198 S: tẩy dầu gốc kiềm.
Ứng dụng : Tẩy dầu trong hệ thống mạ kẽm nhúng nóng.
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: Cleaner 372; cleaner 198 S: tẩy dầu gốc kiềm.
Ứng dụng: 
Tẩy dầu trong hệ thống mạ kẽm nhúng nóng.
Xuất xứ:
 AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…