Cleaner ABF

Mô tả : Chất tẩy rửa cho nhôm
Ứng dụng : Chất tẩy rửa cho nhôm ( Dùng trong trường hợp non etching)
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: Chất tẩy rửa cho nhôm
Ứng dụng:
Chất tẩy rửa cho nhôm ( Dùng trong trường hợp non etching)
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…