Cleaner CC 15 + Detergent 56 (mild etching)

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
CLEANER CC 15 + DETERGENT 56 (mild etching) AD Coil Coating Technology – Hà Lan Tẩy dầu cho nhôm