Detergent 56

Mô tả : Chất tẩy rửa có tính kiềm nhẹ
Ứng dụng : Tẩy dầu cho tôn lạnh trong dây chuyền mạ màu trước khi phủ hóa chất và sơn
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: Chất tẩy rửa có tính kiềm nhẹ
Ứng dụng:
 Tẩy dầu cho tôn lạnh trong dây chuyền mạ màu trước khi phủ hóa chất và sơn
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…