HPMC (HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE)

Mô tả : Chất bột màu trắng : Hydroxy Propyl Methyl Cellulose.
Ứng dụng : Phụ gia giữ nước , hóa dẻo, giúp dễ thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng
Đóng gói : 25 kg/bao
Xuất xứ : China

Mô tả: Chất bột màu trắng : Hydroxy Propyl Methyl Cellulose.

Ứng dụng: Phụ gia giữ nước , hóa dẻo, giúp dễ thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng

Đóng gói: 25 kg/bao

Xuất xứ: China

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…