HPMC (HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE)

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng Đóng gói
Chất bột màu trắng : Hydroxy Propyl Methyl Cellulose. China Phụ gia giữ nước , hóa dẻo, giúp dễ thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng 25 kg/bao