HPMC

Mô tả : Chất bột màu trắng: Hydroxy Propyl Methyl Cellulose
Ứng dụng : Phụ gia giữ nước, hóa dẻo, giúp dễ  thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng.
Xuất xứ : China

Mô tả: Chất bột màu trắng: Hydroxy Propyl Methyl Cellulose
Ứng dụng: 
Phụ gia giữ nước, hóa dẻo, giúp dễ  thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng.
Xuất xứ:
 China

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…