HPMC

Xuất xứ: China

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
Chất bột màu trắng: Hydroxy Propyl Methyl Cellulose China Phụ gia giữ nước, hóa dẻo, giúp dễ  thi công cho bột trét tường, vữa khô, keo dán gạch và các ứng dụng khác trong xây dựng.