Inhibitor 04C

Mô tả : Chất ức chế ăn mòn acid
Ứng dụng : Ngăn chặn acid ăn mòn phần thép của các chi tiết mạ trong quá trình tẩy gỉ sét của mạ kẽm nhúng nóng
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất Xứ : AD International B.V-Hà Lan

Mô tả: Chất ức chế ăn mòn acid
Ứng dụng:
 Ngăn chặn acid ăn mòn phần thép của các chi tiết mạ trong quá trình tẩy gỉ sét của mạ kẽm nhúng nóng
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất Xứ: AD International B.V-Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…