Nhựa Acrylic Polyol

Mô tả : Nhựa Acrylic Polyol. Chất lỏng trong suốt.
Ứng dụng : Sản xuất sơn 2K
Đóng gói : 200 kg/phuy
Xuất xứ : Macropolymer - Ấn Độ

Mô tả: Nhựa Acrylic Polyol. Chất lỏng trong suốt.
Ứng dụng: Sản xuất sơn 2K
Đóng gói: 200 kg/phuy
Xuất xứ: Macropolymer – Ấn Độ

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…