Nhựa Alkyd

Mô tả : Long oil, Medium oil và Short oil alkyd Macropolymer
Ứng dụng : Sản xuất sơn alkyd, sơn PU, NC
Đóng gói : 200 kg/phuy/IBC
Xuất xứ : Macropolymer - Ấn Độ

Mô tả: Long oil, Medium oil và Short oil alkyd Macropolymer
Ứng dụng: Sản xuất sơn alkyd, sơn PU, NC
Đóng gói: 200 kg/phuy/IBC
Xuất xứ: Macropolymer – Ấn Độ

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…