Phụ gia tăng cường độ bê tông

Mô tả : Chất lỏng màu đen
Ứng dụng : Phụ gia giảm nước , hóa dẻo , giảm thời gian ninh kết và tăng cường độ cho bê tông
Đóng gói : 200 lít/phuy
Xuất xứ : Grace - Việt Nam

Mô tả: Chất lỏng màu đen
Ứng dụng: Phụ gia giảm nước , hóa dẻo , giảm thời gian ninh kết và tăng cường độ cho bê tông
Đóng gói: 200 lít/phuy
Xuất xứ: Grace – Việt Nam

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…