Phụ gia TY: chống đường sọc đen trên bề mặt sơn

Mô tả : Nhựa silicone acrylic có modify urethane
Ứng dụng : Phụ gia giúp chống các đường sọc đen trên tường do mưa gây ra
Đóng gói : 17 kg/pail
Xuất xứ : Mizutani - Nhật Bản

Mô tả: Nhựa silicone acrylic có modify urethane
Ứng dụng: Phụ gia giúp chống các đường sọc đen trên tường do mưa gây ra
Đóng gói: 17 kg/pail
Xuất xứ: Mizutani – Nhật Bản

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…