Precoat A34

Mô tả : Precoat A34 (Cr+3) Chất tăng bám dính có chứa Cr+3
Ứng dụng : óa chất tăng độ bám dính của sơn lên nhôm và tăng khả năng chống ăn mòn cho nhôm. Thân thiện và an toàn với môi trường vì không chứa Cr+6.
Đóng gói : 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: Precoat A34 (Cr+3) Chất tăng bám dính có chứa Cr+3
Ứng dụng:
Hóa chất tăng độ bám dính của sơn lên nhôm và tăng khả năng chống ăn mòn cho nhôm. Thân thiện và an toàn với môi trường vì không chứa Cr+6.
Đóng gói: 25 kg/pail- 200 lít/phuy- 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…