PrimeCoat® 832 Chất thụ động hóa hiệu năng cao và có chứa Flouride

Mô tả : Chất thụ động hóa hiệu năng cao và có chứa Flouride
Ứng dụng : Sử dụng để thụ động hóa cho dây kẽm và ống kẽm.
Đóng gói : 25 kg/pail 200 lít/phuy 1000 lít/IBC
Xuất xứ : AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Mô tả: Chất thụ động hóa hiệu năng cao và có chứa Flouride
Ứng dụng:
Sử dụng để thụ động hóa cho dây kẽm và ống kẽm.
Đóng gói: 25 kg/pail 200 lít/phuy 1000 lít/IBC
Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…