Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
PrimeCoat® Z 908: Chất thụ động hóa không có chứa Cr (Cr free): chất lỏng có màu vàng nhạt. AD Coil Coating Technology – Hà Lan Thụ động hóa và tăng tính chịu ăn mòn cho tôn lạnh và tôn kẽm. An toàn và thân thiện với môi trường vì không có chứa Cr+6.