PRIMECOAT® Z838 - 4P

Mô tả : Chất thụ động hóa Cr+3, chất lỏng màu xanh đậm
Ứng dụng : Thụ động hóa và tăng tính chịu ăn mòn cho tôn lạnh và tôn kẽm. An toàn và thân thiện với môi trường vì không có chứa Cr+6
Đóng gói : 25 kg/pail - 213 kg/phuy-1065 kg/IBCo
Xuất xứ : AD International B.V - Hà Lan

Ứng dụng: Thụ động hóa và tăng tính chịu ăn mòn cho tôn lạnh và tôn kẽm. An toàn và thân thiện với môi trường vì không có chứa Cr+6

Đóng gói: 25 kg/pail – 213 kg/phuy-1065 kg/IBCo

Xuất xứ: AD International B.V – Hà Lan

 

 

Liên hệ

Mô tả

Đang cập nhật…