PrimerCoat® Z838 4P

Xuất xứ: AD Coil Coating Technology – Hà Lan

Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm Xuất xứ Ứng dụng
PrimerCoat® Z838 4P: Chất thụ động hóa Cr+3, chất lỏng màu xanh đậm. AD Coil Coating Technology – Hà Lan Thụ động hóa và tăng tính chịu ăn mòn cho tôn lạnh và tôn kẽm. An toàn và thân thiện với môi trường vì không có chứa Cr+6.